Home Bedrijf Produkten Downloads Workshops Contact
Privacy Verklaring
Glaskunstatelier Hufra apprecieert uw bezoek aan onze site. Uw Privacy is belangrijk en wij respecteren de privacy van alle bezoekers aan deze website. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Glaskunstatelier Hufra houdt zich aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookies
Alleen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zonder bezoekers te identificeren. Het doel is om de website te optimaliseren.
Wij gebruiken hiervoor "cookies", dat is een klein informatiebestandje dat opgeslagen wordt op uw computer.Aan de hand van deze cookies kan de website uw sessie-gegevens vasthouden om uw bezoek aangenamer te maken, maar ook kan de website u herkennen wanneer u sommige onderdelen van de website weer bezoekt. Zet u in uw browser het gebruik van cookies uit dan kunt u nog altijd de meeste onderdelen bezoeken.
Glaskunstatelier Hufra behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.
Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. HUFRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.
Hyperlinks
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor deze websites.
Wijzigingen Privacy Statement
Glaskunstatelier Hufra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.Raadpleeg dit Privacy Statement geregeld, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contact opnemen met HUFRA
Indien U vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt U contact met opnemen HUFRA. Zie voor adres hiernaast.


Disclaimer
 

Copyright
Ten aanzien van het gebruik en raadplegen van deze website van HUFRA gelden de volgende voorwaarden:

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Hieraan kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
Zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling en het onderhouden van deze website. HUFRA kan echter niet garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. HUFRA wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door HUFRA worden gewijzigd zonder dat HUFRA hiertoe verplicht kan worden.
Links
HUFRA en derden - die aan deze website hebben bijgedragen - geven geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens, ontwerpen, constructies, producten, die worden weergegeven op deze website. Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door HUFRA niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. HUFRA wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Aan deze website kan onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.
Intellectuele eigendomsrechten
De site-inhoud, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, komen uitsluitend toe aan HUFRA en/of diens (toe-)leveranciers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HUFRA is het niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken.
Email informatie
Informatie, rechtstreeks verzonden per e-mail of via deze website naar HUFRA verzonden is niet beveiligd. Verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
Gebied
Deze website richt zich op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

 

 


 

 
Snel Contact met HUFRA Glas
HUFRA Glas
Magazijn:
Margrietstraat 14 A
6621 BW Dreumel
Tel: +31 (0)487-571241
Fax: +31 (0)487-570760
E-mail: hufra@live.nl
Privacy Disclaimer
Copyright HUFRA 2015 Site gemaakt door Gautier